نظر شما چیست؟
بی شک یکی از عواملی که باعث بقا و انتقال فرهنگ به نسل های بعد می شود وجود افسانه هاست. بسیاری از ضرب المثل ها، رسوم و باورهای ما در قالب قصه ها گردآوری شده اند که هدف از آنها احیای ادبیات شفاهی ، دانسته های پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی است که نسل به نسل به امروز منتقل کرده اند.شاید قسمت هایی از این افسانه ها به نظر غیرواقعی برسند؛ اما در دل خود حاوی نکته ها و نگرش های فرهنگی جوامع گذشته هستند.
مجموعه داستان های « روزی روزگاری» نیز از این دست داستان هایی است که می کوشد تا کودکان را با فرهنگ های دیگر آشنا نموده و تجربیات و نکات ارزشمندی را به کودکان انتقال دهد...
صفحات کتاب :
12
دیویی :
‫‭‮دا‬300‫‭‮الف‬923پ‌ 1395
کتابشناسی ملی :
4182511
شابک :
978-600-7633-42-7
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه پیتر گاوچران