نظر شما چیست؟
بی شک یکی از عواملی که باعث افتخار بقا و انتقال فرهنگ به نسل های بعد می شود وجود افسانه هاست.بسیاری از ضرب المثل ها، رسوم و باورهای ما در قالب قصه ها گردآوری شده اند که هدف از آنها احیای ادبیات شفاهی، دانسته های پدربزرگ ها و مادر بزرگ هایی است که نسل به نسل به امروز منتقل کرده اند. شاید قسمت هایی از این افسانه ها به نظر غیر واقعی برسند؛ اما در دل خود حاوی نکته ها و نگرش های فرهنگی جوامع گذشته هستند.
مجموعه داستان های روزی روزی گاری، نیز از این دست داستان هایی است که می کوشد تا کودکان را با فرهنگ های دیگر آشنا نموده و تجربیات و نکات ارزشمندی را به کودکان انتقال دهد...
صفحات کتاب :
12
دیویی :
‫‭‮دا‬300‫‭‮الف‬923ت 1395
کتابشناسی ملی :
4182539
شابک :
978-600-7633-42-7
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه تابستان در کنار دریا