نظر شما چیست؟
شاهزاده خانم کوچولوی اسپانیا روی صندلی طلایی خود نشسته بود و آه می کشید. او خسته و ناراحت به خدمتکارش گفت: «آه! خیلی کسل کنندس... اینجا هیچ اتفاق تاز ه ای نمی ا فته. کاشکی یه پسر بودم. اونوقت با کشتی میرفتم دریا و بادبان ها رو بالا میبردم بعد چیزهای تازه کشف میکردم و منظره های زیبا و شگفت انگیز میدیدم...
صفحات کتاب :
10
دیویی :
‫‭‮دا‬398/2‫‭‮الف‬923ش 1395
کتابشناسی ملی :
4184733
شابک :
978-600-7633-39-7‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه شاهزاده خانم کوچولو