نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روزی روزگاری در سرزمینی دور بیوه زن فقیری زندگی می کرد. او فقط یک پسر داشت به نام علاء الدین.
علاء الدین مادرش را دوست داشت منتها کاری نمی کرد که کمک حال مادرش باشد و تمام روز را با پسرهای دیگر سرگرم بازی بود...
دیویی :
‫‮دا‬‭398/2‫‭‮الف‬923ع1395
کتابشناسی ملی :
4185059
شابک :
978-600-7633-40-3‬
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
11

کتاب های مشابه علاءالدین