امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
وقتی می بینیم بشر امروز از روزگار خود به تنگ آمده و به دنبال گمشده ای است تا از این عسرت به در آید، آیا نباید از خود پرسید آن گمشده چه چیزی است که در اوج رفاه ،باز فقدان آن را احساس می کند؟ وقتی انسان برای خود عرصه ای بیش از آن چه مدرنیته در جلو او می گذارد می طلبد، و احساس می کند در دنیای مدرن شأن حقیقی او فراموش شده، و در بین انبوه انسان ها، انسان های تبدیل شده به توده و بیـگانه از هم ،که در برهـوت زنـدگی سـرگردان شـده اند ، هیچ کس به هیچ کس گوش نمی دهد، حال چه باید کرد؟
صفحات کتاب :
84
کنگره :
‫‬‭‬‭BP250‫‬‭‬‭/ط24ع2 1388
دیویی :
‫‬‭‬‭297/63
کتابشناسی ملی :
1703307
شابک :
978-964-2609-16-1
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه عالم انسان دینی