نظر شما چیست؟
بی شک یکی از عواملی که باعث بقا و انتقال فرهنگ به نسل های بعد می شود وجود افسانه هاست.بسیاری از ضرب المثل ها، رسوم و باورهای ما در قالب قصه ها گردآوری شده اند که هدف از آنها احیای ادبیات شفاهی، دانسته های پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی است که نسل به نسل به امروز منتقل کرده اند. شاید قسمت هایی از این افسانه ها به نظر غیرواقعی برسند؛ اما در دل خود حاوی نکته ها و نگرش های فرهنگی جوامع گذشته هستند.
مجموعه داستان های «روزی روزگاری» نیز ازاین دست داستان هایی است که می کوشد تا کودکان را بافرهنگ های دیگر آشنا نموده و تجربیات و نکات ارزشمندی را به کودکان انتقال دهد...
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
8
دیویی :
‫‭‮دا‬130‫‭‮الف‬923گ 1395
کتابشناسی ملی :
4185127
شابک :
978-600-7633-42-7

کتاب های مشابه گلدی لاکز و سه خرس