امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,200
نظر شما چیست؟
شعر من، بهره ی دل من، بچه هک من!
رباب حزین من، ساز من!
نه سیل با تو سر همسری دارد نه دریا،
که به آهستگی می سوزی و می سوزانی...
نمی گویم مروارید است، گوهر است.
ولی
در میان ترانه ها نخستین است.
یگانه شادی بخش دلم است،
شعر من، طبیب چشمان نگرانم است.
صفحات کتاب :
126
کنگره :
PL314‭‬ ‭/آ2‫‬‭م343 1388
دیویی :
894/361108
کتابشناسی ملی :
1211952
شابک :
978-600-90253-3-6
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه نمونه های شعر معاصر آذربایجان