امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
هدف کلی این کتاب اینست که خواننده تشویق شود تا روش خود را در مدیریت مورد بررسی قرار داده و ایده های جدیدی را برای پیشرفت و بهبود اوضاع بکار گیرد . در اینجا قصد تدریس و ارائه علوم آکادمیک و دانشگاهی نیست ولی زندگی و تجربیات ما و دیگران می تواند یک کلاس آموزشی و استاد مناسب باشد و این نکته ای است که بایستی به آن توجه شود.
در این کتاب نمونه هائی بیان گردیده و هر کس مطابق سلیقه ، طرز تفکر ، روش و درک و فهم خود می تواند از آنها حداکثر بهره برداری را بعمل آورده و الگو بگیرد. موارد و مطالب و تجربیات و نمونه های ذکر شده بقدری به فصل مشترک همه انسان ها نزدیک است که اکثر افراد می توانند به فراخور و شرایط خود ، برای پیشرفت و تعالی از آن بهره ببرند.
بدون شک دانش و تجربه اشخاص کمک می کند تا افق دید وسیعتری داشته باشند ، اما در نهایت این فرایند اندیشیدن است که منجر به حل مسئله و رفع مشکلات می گردد. روش ها ، نحوه عملکرد و رفتار افراد متفاوت در هر یک از نمونه های ارائه شده کاملاً فردی و با توجه به موقعیت موجود بوده ولی می تواند مورد ارزیابی و دقت نظر قرار گرفته و از آن استفاده شود.
هیچ مدیری کامل نیست و احتمالاً اشتباهات و نقاط ضعف و قوت زیادی دارد و لازم است با فراگیری علوم و استفاده از تجارب دیگران به سمت افزایش کیفیت عملکرد قدم بردارد.
اصلی ترین نکته اینست که اهمیتی ندارد که یک فرد تا چه حد در کار خود خوب عمل کند ، بلکه مهم اینست که همواره امکان پیشرفت و ارتقاء وجود دارد و توانائی عملکرد مثبت و صحیح در برابر مسائل و مشکلات برای همه وجود دارد. چه فرد مسئول یک خانواده خود یا یک کارگاه و یا مغازه کوچک می باشد یا مدیرعامل یک شرکت چند ملیتی و بین المللی .
صفحات کتاب :
137
کنگره :
1391 186ب2ف/37HD
دیویی :
658
کتابشناسی ملی :
3032039
شابک :
978-964-7731-94-2
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه داستانهای ماندگار مدیریتی