امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟
شاید به جرأت بتوان گفت که در میان فعالیت های انسان هیچ فعالیتی به اهمیت مدیریت نیست. به این دلیل که وظیفه اصلی و اساسی تمامی مدیران در تمام سطوح و در کلیه موسسات عبارتست از طراحی کردن و حفظ و نگهداری محیطی که در آن افراد بتوانند بصورت گروه های کاری ، به هدفها و مأموریت های از پیش تعیین شده با حداقل هزینه و حداکثر کارائی دست یابند.
مدیریت یک دانش است ولی کاربرد صحیح و مطلوب آن در موقعیت های متفاوت یک هنر یا فن است . هنری که مدیر موثر و موفق را از مدیرنالایق و ناموفق متمایز می کند.
مدیری لایق و موثر و کارآمد است که بتواند سایر عوامل تولید را به بهره برداری برساند و برعکس مدیر نالایق جز بهم ریختن کارها و به هدر دادن سرمایه های انسانی و مادی کاری نخواهد کرد.
در دنیای امروز یک مدیر باید در جریان آخرین تحقیقات مدیریت و پیشرفت های حاصل شده در زمینه علوم و تکنولوژی موثر بر فرآیند مدیریت باشد و در عین حال که خود را مجهز به علوم و فنون مربوط به مدیریت می نماید، باید یک روانشناس ، جامعه شناس و خلاصه فردی بصیر و آگاه باشد ، تا بتواند در جریان برنامه ریزی و تصمیم گیری و هدایت سازمان به بهترین راه حلهای ممکن جهت حل مسائل و رفع موانع و رسیدن سریعتر به هدف ها دست پیدا کند و بالاترین حد رضایت کارمندان را نیز بدست آورد، چون کارکنان زمانی بالاترین بهره وری را خواهد داشت که بیشترین رضایت خاطر را از سازمان داشته باشند.
مدیر موفق و اثر بخش باید به هزاران نکته ظریف و رمز و رازهائی که در اداره امور سازمان دخالت دارند ، آگاهی داشته باشد.
منظور از تحریر این کتاب ، ارائه نظریات و نکات آموزشی طرح شده توسط کارشناسان ، دانشمندان ،سیاستمداران، مدیران و روسای شرکت های معتبر و موفق و...... بمنظور هدایت رفتار و اصلاح نحوه عمل مدیران امروز و آینده می باشد.
صفحات کتاب :
100
دیویی :
808/882
کتابشناسی ملی :
3032734
شابک :
978-964-7731-98-0
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه مدیریت آسونه اگه ...