امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
شاید به جرأت بتوان گفت که در میان فعالیت های انسان هیچ فعالیتی به اهمیت مدیریت نیست. به این دلیل که وظیفه اصلی و اساسی تمامی مدیران در تمام سطوح و در کلیه موسسات عبارتست از طراحی کردن و حفظ و نگهداری محیطی که در آن افراد بتوانند بصورت گروه های کاری ، به هدفها و مأموریت های از پیش تعیین شده با حداقل هزینه و حداکثر کارائی دست یابند.
مدیریت یک دانش است ولی کاربرد صحیح و مطلوب آن در موقعیت های متفاوت یک هنر یا فن است . هنری که مدیر موثر و موفق را از مدیرنالایق و ناموفق متمایز می کند.
مدیری لایق و موثر و کارآمد است که بتواند سایر عوامل تولید را به بهره برداری برساند و برعکس مدیر نالایق جز بهم ریختن کارها و به هدر دادن سرمایه های انسانی و مادی کاری نخواهد کرد.
در دنیای امروز یک مدیر باید در جریان آخرین تحقیقات مدیریت و پیشرفت های حاصل شده در زمینه علوم و تکنولوژی موثر بر فرآیند مدیریت باشد و در عین حال که خود را مجهز به علوم و فنون مربوط به مدیریت می نماید، باید یک روانشناس ، جامعه شناس و خلاصه فردی بصیر و آگاه باشد ، تا بتواند در جریان برنامه ریزی و تصمیم گیری و هدایت سازمان به بهترین راه حلهای ممکن جهت حل مسائل و رفع موانع و رسیدن سریعتر به هدف ها دست پیدا کند و بالاترین حد رضایت کارمندان را نیز بدست آورد، چون کارکنان زمانی بالاترین بهره وری را خواهد داشت که بیشترین رضایت خاطر را از سازمان داشته باشند.
مدیر موفق و اثر بخش باید به هزاران نکته ظریف و رمز و رازهائی که در اداره امور سازمان دخالت دارند ، آگاهی داشته باشد.
منظور از تحریر این کتاب ، ارائه نظریات و نکات آموزشی طرح شده توسط کارشناسان ، دانشمندان ،سیاستمداران، مدیران و روسای شرکت های معتبر و موفق و...... بمنظور هدایت رفتار و اصلاح نحوه عمل مدیران امروز و آینده می باشد.
صفحات کتاب :
100
دیویی :
808/882
کتابشناسی ملی :
3032734
شابک :
978-964-7731-98-0
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه مدیریت آسونه اگه ...