کتاب تحفه ی حسام pdf

کهن ترین لغتنامه ی منظوم فارسی به ترکی

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
از من چه جوید؟ مندن نه ایستر
آن چه او نسنه، آن که او کیمسه
ارزان اوجوزدور، زنگین توانگر
همسایه قونشو، همراه یولداش
همزاد ائکیزدیر، ایشان اوئلار
چسبان مناسب، شایان لایق
رخشان پارلاق، بنمای گؤستر
گوشه بوجاقدیر، کوچه محله...
صفحات کتاب :
204
کنگره :
‭PL313‬‭/ح45ت3 1389‬
دیویی :
‭494/3613‮فا‬‬
کتابشناسی ملی :
2087250
شابک :
978-600-5559-52-1
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه تحفه ی حسام