امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
2,300

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
شهریار، شاعر پرآوازه ی آذربایجان در قلمرو ادب و فرهنگ ایران، از چنان اعتبار و خلّاقیت شگفت انگیز هنری و مرتبه ی والای سخن سرایی برخوردار است که در پهن دشت سرزمین ایران کمتر جایی را می توان یافت که نام و نشانی از سروده ی او نباشند. و شمار اندکی از مردم باسواد را می توان دید که بیتی، قطعه ای و غزلی از شهریار را بر لوح خاطر نسپرده باشند. و این نشانه ای از نفوذ معنوی کلام شاعر بر سراچه ی دل آشنا و بیگانه است.
محمد حسین بهجت تبریزی متخلّص به شهریار، با منظومه ی حیدربابایه سلام و اشعار ترکی خود شهرت جهانی یافت، و توجّه شاعران و نویسندگان جهان را به سمت خود معطوف کرد.
شهریار از روستای «خشکنا» در بخش «قره چمن» آذربایجان برخاسته، و در آغاز نوجوانی سرنوشت، وی را برای ادامه ی تحصیل به تهران کشانید. او شاهد فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت تر در تهران بود. و شاعر جوان ما به اقتضای طبیعت جوانی و جاذبه ی تبلیغیِ ظاهر فریبانه ای که دست اندرکاران سیاست های استعماری راه انداخته بودند، به سروده هایی پرداخت که گرچه در باطن، انگیزه ای جز شور و شوق اصلاح طلبی نداشت، لیکن خود، سال ها بعد به سان هر آدم منصفی بر منقصت چنین نوشته ای انگشتِ ایراد نهاد.
صفحات کتاب :
225
کنگره :
PIR8129‫‭/م3د8 1388
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1751636
شابک :
978-600-5559-09-5‬
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه دکتر صدیق و شهریار شناسی