کتاب جشن نامه دکتر صدیق pdf

مجموعه مقالات و اشعار ارائه شده به مناسبت نکوداشت استاد

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,700
نظر شما چیست؟
در این مقالت، زندگی استاد به صورت گذرا مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن قدردانی از زحمات چندین ساله ی استاد، به معرفی اجمالی آثار ایشان پرداخته است. نگارنده، استاد را یکی از استوانه های فرهنگ و ادبیات آذربایجان می داند که به صورت خستگی ناپذیر ، کاروان علم، ادب و فرهنگ را از سرگردانی در سراب و برهوت فقر فرهنگی نجات داده است:
صفحات کتاب :
272
کنگره :
‫PIR8203‭‬ ‭/ح8318‫‬‮‭ج5 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬8/62
کتابشناسی ملی :
1803717
شابک :
‫‭978-600-5559-06-4
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه جشن نامه دکتر صدیق