امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
فرهنگ و ادبیات آذربایجان در عین حال که یکی از غنی ترین و پربارترین فرهنگ های دیرین جهان است، یکی از مظلوم ترین و محرومترین نوع آن نیز می باشد. مردمی که دیرین ترین مدنیت را در تاریخ جهان پدید آورده اند و دارای آن چنان فرهنگ و فولکوری هستند که ...
کتابشناسی ملی :
1836578
شابک :
978-600-5559-34-7
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫‭‭PIR7979‫‭/ک4د9 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬8

کتاب های مشابه دوزگون و قارانقوش