امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
900
نظر شما چیست؟
ده سال از آن گذشت. گویا همین دیروز بود که گفتند، کلاس« آموزشزبان و ادبیات ترکی» در دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل می شود.سطح کلاس،مقدماتی بود اما مقام مدرس آن بسیار بالا بود.مگر امکان دارد استادی به یزرگی پروفسور صدیق با آن نام و آوازه با بیش از صد جلد کتاببرای آموزش الفبای زبان ترکی هر هفته از تهرانراهی اصفهان شود؟
صفحات کتاب :
96
کنگره :
‫‬‮‭PL312‫‬‮‭/م25د8 1388
دیویی :
‫494/3615
کتابشناسی ملی :
1773693
شابک :
‭ 978-600-5559-07-1
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه دکتر صدیقین دیل بیلیم درسلیگی