امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,400
نظر شما چیست؟
مرتضی قلی خان متولی اردبیلی متخلص به ظفر، در روزگار شاه عباس دوم صفوی زندگی می کرد. وی مدت ها متولی شهر مقدس اردبیل و منشأ خدمات عدیده ای در عصر خود بود. تنها نسخه ی خطی منحصر به فرد دیوان ترکی وی در سال1965م. توسط اسماعیل حکمت ارتایلان به صورت عکس برداری چاپ و تکثیر شده است...
سال نشر :
1387
صفحات کتاب :
144
کنگره :
‫‬‭PL314‫‭/ظ67د9 1387
دیویی :
‫‭894/3611
کتابشناسی ملی :
1562607
شابک :
‫‬‭978-964-6822-60-3

کتاب های مشابه دیوان اشعار ترکی مرتضی قلی ظفر اردبیلی