کتاب دیوان اشعار محمدخلیفه عاجز گرمه رودی pdf

معروف به عاجز سرابی

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,300
نظر شما چیست؟
«خلیفه محمد از نواحی سراب و گرمه رود است. دلی پرآتش و شوق، و سری از شرار عشق پردود، و دماغی از شور محبت شعله اندود دارد. بازی او با سنبل پریشان است و خیال او با حال پریشان. خانواده ی او، در آن حدود از اهل تقوا بوده و دعا و اوراد. آبا و اجداد ایشان نفس گرمی داشته اند. و خود خلیفه، در نوشتن خط غبار، اعجوبه ی روزگار است. متن دعا و قرآن را چنان طرح ریزی از خطوط کند که اگر نستعلیق باشد، بعینه خط میرعماد است. و اگر طرحی از ثلث آورد، بهتر از خط ملا علاء بیگ تبریزی است.
صفحات کتاب :
430
کنگره :
PL314‫‬‮‭‬‮‭/ع136د9 1390
دیویی :
894/3611
کتابشناسی ملی :
2064455
شابک :
978-600-5559-67-5
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه دیوان اشعار محمدخلیفه عاجز گرمه رودی