امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«زبان جسم » را می توان «فرهنگ علمی تکامل یافته» نامید. کما اینکه در گذشته ها این علم تنها در انحصار روانپزشکان بود اما امروزه، این علم و فرهنگ در بزرگترین دانشگاه های جهان تدریس می شود.
از دانش زبان جسم می توان در زمینه های متعدد از جمله: مذاکرات، تحقیقات، امور تجاری، سینما و تئاتر و ...بهره برد.
یکی از فوائد آموختن زبان جسم آن است که الگوی ارتباطات اجتماعی شخص را به نحو مطلوبی دگرگون ساخته و روابط ما با دیگران را بهبود می بخشد.
صفحات کتاب :
82
کنگره :
BF637‭‬ /‮الف‬46‫‬‮‭ی2 1395
دیویی :
153/69‬
کتابشناسی ملی :
4237143
شابک :
978-600-04-3543-1
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه زبان جسم