امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,800
نظر شما چیست؟
طی دو سالی که در 5 زندان مختلف زندگی کردم، داستان هایی از زبان برخی زندانیان شنیدم که تناسبی با "دفترچه خاطرات روزانه"نداشت.این روایات در فهرست این کتاب با علامت ستاره مشخص شده است. اگر چه این داستان ها، ویراسته و پرداخته شده اما بن مایه آنها مستند و حقیقی است. در تمامی روایات بجز یک مورد، اسامی اصلی اشخاص تغییر داده شده است.
کتابشناسی ملی :
4223756
شابک :
978-600-04-4835-6
سال نشر :
1395
کنگره :
PZ3‫ ‫‬‭‫‬‭/آ32د2 1395
دیویی :
823/914

کتاب های مشابه گربه وار