کتاب برهان ذوالفقار (جلد اول) pdf رایگان

در رد نظریه وحدت وجود

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
خداوند در کتاب خود شرک به ذات اقدس خود را از جمله گناهان نابخشودنی بشمار آورده است و لذا دوری از همه انواع آن برای نیل به حیات جاویدان بر هر مسلمان واجب است.

و نگارنده در این اثر انواع آن را بررسی و دلایل خود را در رد خطرناکترین آن ها بیان نموده است.
صفحات کتاب :
54

کتاب های مشابه برهان ذوالفقار (جلد اول)