امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
لائودی از فیلسوفهای قدیمی چین وبانی مکتب هیچ کار نکردن روزی مثل تکه ای چوب آرام نشسته بود. شاگرد او سانگچو آزرده وارد شد وبه نجوا گفت: استاد کنفسیوز باز اینجا اومده. دعوتش کن بیاد تو کنفسیوزدر حالیکه با احترام تعظیم می کرد پرسید چطورید استاد؟ لائودی پاسخ داد: مثل همیشه شما چطورید؟ آیا همه کتابهای مارا خوانده اید؟ کنفسیوزکه کمی سراسیمه می نمود گفت: بله من شش اثر کلاسیک را خونده ام و به نظرم بر آنها کاملا مسلط شده ام. ولی وقتی به دیدار 72 شاهزاده رفتم هیچ کدام به حرفهای من گوش ندادند حتما خیلی مشکل که آدم نظرشو به دیگرون بفهمونه ...

کتاب های مشابه ترک معبر