امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
اولین مکانی که کودک در آن چشم خود را باز می کند جمع خانواده است .
بیشتر مهارت های زندگی را هم از آنجا می آموزد. اینکه ما چه افکار و گفتار و کرداری داریم مستقیم در افکار و گفتار و کردار آن ها نیز اثر گذاشته و جلوه می کند. درست است که قسمتی از مسئولیت تربیت را در اختیار اولیای مدرسه قرار داده ایم، اما از آنجا که شناخت درست خود و خدای خود می تواند مسیری صاف و روشن را در جاده ی پر فراز و نشیب زندگی در اختیارمان قرار دهد، پس شایسته است که ما نیز به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار در فرزندانمان برای افزایش آگاهی خود بکوشیم.
تا کنون چقدر به این که چرا و چگونه به این جهان آمده ایم فکر کرده اید؟ هدف از آفرینش ما چه بوده است؟
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
80
کنگره :
‫‬‭BP250‫‭/ش83ل4 1395
دیویی :
297/63
کتابشناسی ملی :
4222452
شابک :
978-600-6636-12-2

کتاب های مشابه لذت تکلیف