کتاب اسرار هستی pdf

جهانی که من می شناسم

امتیاز
5 / 3.7
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,380

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب شامل 6بخش به نام های آشنایی اولیه، ادراک،قوانین و فرمول ها، معنای بودن، فیزیولوژی حس ها و نکات مرموز مربوط به آن ها، تصور ما از فضا و زمان می باشد. مؤلف در ابتدای کتاب هدف از تألیف کتاب حاضر را یادآوری پیچیدگی های خلقت به انسان ها بیان می کند. انسان همیشه به دنبال یافتن جواب برای برخی سئوالات بوده که از گذشته تابحال جوابی برای آن نداشته است و همانند معمایی ابدی از روز نخست تاکنون بی جواب مانده اند. سئوالاتی همچون؛ اینکه سرچشمه و آغاز جهان به چه صورت بوده و تا چه زمان خواهد بود . تفکر در این مسائل مختص به زمان خاصی نیست...
صفحات کتاب :
92
کنگره :
‫‬‭BD318 /ف2‫‬‭‫‬‭‫‬‭م27 1393
دیویی :
‫‬‭111
کتابشناسی ملی :
3745438
شابک :
978-600-6291-83-30
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه اسرار هستی