امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,430

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در مقدمه کتاب شاعر از خود و اینکه معنای فارسی نام خود می گوید. و اینکه گزیزه نام گلی است که بعد از زمستان و پس از ذوب شدن برف ها و با آغاز فصل زیبای بهار می روید. کتاب مجموعه شعر با زبان فارسی حاصل حالات روحی خانم گزیزه سلطانپور می باشد. در ادامه بیان می کند که اشعارش نتیجه زندگی از هم پاشیده ای است. کتاب را نیز به تشویق پدر نوشته است.
نشسته بر سکوی خواب پنجره
شب است و تاریکی و ظلمت
صدای زوزه سگان
لرزه می اندازد بر پیکر لاغر من
اینجا چه می کنم
کدامین تقدیر فریب
مرا در این قفس اسیر کرده
نمی دانم، نمی دانم، چرا بی تابم
خسته و رمیده از خوابم
می ترسم از شب و از کابوس
پیکر بی جان زنی، بر بستر خواب من
میهمان می شود هرشب
آن زن کیست؟
چقدر معصوم و تکیده ...
صفحات کتاب :
194
کنگره :
‫‭‭PIR8098 /ل623‫‭پ4 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3112777
شابک :
‫978-600-6291-52-9
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه پرسه های شاعرانه