کتاب مهدی(علیه السلام) نوید امید pdf

بشارت های قبل و بعد از اسلام درباره امام زمان علیه السلام

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
مهدی یعنی امید دل ها و آخرین پناه شیعه، و نه تنها شیعه بلکه بشریت. او که نزد هر کس و هر جا برویم کلامی از اوست و بزرگان بشر همه چشم انتظار اویند.
از یهودیان و مسیحیان تا ادیان و مذاهب دیگر، همه و همه می گویند: مهدی خواهد آمد و جهانِ یکپارچه ظلم و زور را به دنیایِ عدل و نیکویی تبدیل خواهد نمود.
حتی مردمان این جهانِ متمدن و هر روزه پیش رفته تر نیز گاه گاهی در تنهایی به این فکر می افتند، زندگی بدون مهدی یعنی تحرک بی روح و شخصی که به هیچ منبعِ روحانیِ در زمان خود عقیده مند نیست در واقع کارگر جسم خود است...
صفحات کتاب :
146
کنگره :
‫‬‭BP224/2‫‭/‮الف‌‬8م9 1387
دیویی :
‫‬‭297/462
کتابشناسی ملی :
‭م‌81-36004
شابک :
978-964-397-362-9
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه مهدی(علیه السلام) نوید امید