امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,800
نظر شما چیست؟
هنر، موهبتی الهی است و آن ها که پنجره ای به تماشای حقیقت هستی گشوده اند، تلالؤ انوار این خورشید جهان تاب را به چشم جان دیده اند.
اما در روزگاری که گاه زیور نااصل را بر پیشانی جواهر خانه ها آویخته اند و گاه گرانبهاترین گوهرها را در جوی خیابان ریخته اند، هر چیزی اصل و بدل دارد که در این میان، «تفکر» محکی است ارزشمند برای تمییز اصل از بدل...
کتابشناسی ملی :
2408501
شابک :
‫‭978-600-175-190-5‬‬
سال نشر :
1394
شابک دیجیتال :
978-600-03-1567-2
صفحات کتاب :
78
کنگره :
‫PIR8223‭‬ ‭/ھ49556‫‭چ8 1394
دیویی :
‫‭8‮فا‬7/62

کتاب های مشابه چگونه شاعر شویم؟