نظر شما چیست؟
کتاب حاضر جلد اول از مجموعه دو جلدی کلیات دیوان محتشم کاشانی است. این کتاب شامل قصاید‏، رسائل‏، رباعیّات‏، معمیّات‏، ضروریّات او می باشد. جلد دوم کتاب نیز شامل غزلیات محتشم می باشد. محتشم کاشانی، از استادان مسلّم قرن دهم کاشان بود، که در ادبیات پارسی و تازی (نظم و نثر) صاحب نام و مقام و در مکتب وی شاعران بسیاری از کاشان و غیر کاشان پرورش یافته اند. او تحصیلات خود را در کاشان آموخت و تا پایان عمر در این شهر اقامت داشت و در این شهر وفات یافت و در خانه مسکونی خود مدفون شد و مرقد وی هم اکنون جنب گذرگاهی است که به نام وی محلّه محتشم نامیده می شود.
ما به یارانیم مشغول و رقیب ما به یار / یا به یاران می توان مشغول بودن یا به یار
یاری یاران مرا از یار دور افکنده است / کافرم گر بعد ازین یاری کنم الا به یار
چند فرمایندم استغنا و گویندم مزن / حرف جز با غیر و روی غیرتی بنما به یار
یار تا باشد چرا باید زدن با غیر حرف / غیر تا باشد چرا باید زد استغنا به یار
ذره ای از یاری این یاران فرو نگذاشتند / یار را با ما گذارید این زمان ما را به یار
ما گدایان قدر این نعمت نمی دانسته ایم / پادشاهی بوده صحبت داشتن تنها به یار
گر به دستم فرصتی افتد بگویم محتشم / از نزاع انگیزی یاران حکایت ها به یار
کتابشناسی ملی :
3111774
شابک :
978-964-471-836-6
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-1586-3
صفحات کتاب :
904
کنگره :
PIR٦110 1378

کتاب های مشابه کلیات محتشم کاشانی (جلد اول)