نظر شما چیست؟
این کتاب جلد دوم از مجموعه دو جلدی کلیات دیوان محتشم کاشانی است. این کتاب شامل غزلیات (702 غزل) محتشم کاشانی است و جلد اول آن نیز قصاید‏، رسائل‏، رباعیّات‏، معمیّات‏، ضروریّات او را در برمی گیرد. محتشم کاشانی، از استادان مسلّم قرن دهم کاشان بود، که در ادبیات پارسی و تازی (نظم و نثر) صاحب نام و مقام و در مکتب وی شاعران بسیاری از کاشان و غیر کاشان پرورش یافته اند.
او تحصیلات خود را در کاشان آموخت و تا پایان عمر در این شهر اقامت داشت و در این شهر وفات یافت و در خانه مسکونی خود مدفون شد و مرقد وی هم اکنون جنب گذرگاهی است که به نام وی محلّه محتشم نامیده می شود.
با چنین جرمی نراندم از دل ویران تو را
این قدرها جای در دل بوده است ای جان! تو را
ساحری گویا، که با چندین خطا چون دیگران
راندن از چشم و برون کردن ز دل نتوان تو را
از خدا بهر تو خواهم صد بلا، اما اگر
در بلایی بینمت، گردم بلاگردان تو را
نیستم راضی به مرگت، لیک می خواهم چو خود
از غم ناکس پرستی، در تب هجران تو را
آن چنان شوخی که خواهی داشت مردم را به تنگ
گر کنم در پرده های چشم خود پنهان تو را
از لباس غیرتم عریان نمی دیدی اگر
می توانستم که دارم دست از دامان تو را
محتشم! در غیرت این سستی که من دیدم ز تو
بی تکلّف می توان کشتن به جرم آن تو را
صفحات کتاب :
566
کنگره :
PIR٦110 1378
کتابشناسی ملی :
3111774
شابک :
978-964-471-859-5
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-1587-0

کتاب های مشابه کلیات محتشم کاشانی (جلد دوم)