نظر دیگران

نظر شما چیست؟
همه آنچه در کتاب با آن روبه رو می شوید، جملات کوتاه طنزی است که نویسنده به واسطه آن ها محافل ادبی، نویسندگی و نویسنده شدن، روند چاپ و نشر کتاب و... را جراحی کرده است.

او با نگاهی به؛
حضور نویسندگان در جشنواره ها،
داور شدنشان در رویدادهای مختلف ادبی،
مصاحبه های جور واجور،
قبول کارهای سفارشی،
هیاهو کردن با کتاب هایی که مجوز نمی گیرند یا بعد از چاپ به دلایلی از بازار جمع می شوند،
استاد شدن و شاگرد دور خود جمع کردن،
وقت گذرانی در پاتوق های هنری و ...
سعی داشته راه را از چاه نشان دهد.
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1571-9
صفحات کتاب :
68
کنگره :
‫PIR7962‭‬ ‭/م7232‫‭چ8 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬7/62
کتابشناسی ملی :
2408500
شابک :
978-600-175-189-9‬‬

کتاب های مشابه چگونه نویسنده شویم؟