امتیاز
5 / 1.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,700

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
رولان بارت معتقد بود که روایت ها، در همه جای زندگیِ بشر ساری و جاری اند و آدمی، بی حضور روایت، و زندگی، بی روایتِ رخدادهای آن، بی معناست.
داستان ـ در هر شکل و شمایل که باشد ـ آشکارا یا پنهان، چیزی سودمند در خود دارد؛ زیرا یا تجربه ای را منتقل می کند و یا احساسی را برمی انگیزد. این تجربه، یا از آنِ راوی است یا راوی نیز آن را از کسان دیگر شنیده است و این احساس، یا خوشایند و همدلانه است و یا بدآیند و عبرت آموز...
صفحات کتاب :
297
کنگره :
‫‬‮‭PN212‫‬‮‭/ش4ر9 1394
دیویی :
‫‬‮‭808/3
کتابشناسی ملی :
4040799
شابک :
‫‭978-964-426-857-1‮‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه روایت پژوهی داستان های عامیانه ایرانی