نظر دیگران

نظر شما چیست؟
من نیک وویِ چیک هستم. تقریباً حدود بیست وهفت سال پیش بدون اینکه پایین تنه ای داشته باشم، به دنیا آمده ام. اگرچه روزها و سال های اول عمرم را با بی خبری از نقص عضوی که داشته ام، با شادمانی زندگی کردم، اما در دوران نوجوانی و جوانی متوجه شدم که از چه اندام های حیاتی بدنم محروم هستم. بااین وجود تصمیم گرفتم که به جاهای مختلف دنیا سفر کنم و به جای محدودکردن خود با نداشته هایم، با ایمان، آرزوها، عشق، جرات و جسارت تمامی مردم دنیا آشنا شوم. در این کتاب من تمامی تجربیاتم را در اختیار شما می گذارم.
. درواقع اگر مرا بپذیرید به شما یاد می دهم که چگونه می توان بر تمامی مشکلات و دشواری های ریز و درشت زندگی غلبه کرد. فقط کافی است زندگی را یک شوخی احساس کنید و آن را آسان بگیرید.
کنگره :
BV4501/2‫‭/و9ز9 1394
دیویی :
248/86
کتابشناسی ملی :
3624590
شابک :
: 5-61-6235-600-978
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
216

کتاب های مشابه فتح قله های موفقیت بدون دست و پا