امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,850

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
واقعة کربلا و شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، آن هم پس از 60 سال از هجرت پیامبر اکرم (ص) و در دوران اوج گسترش اسلام در سراسر جهان، هم چون زخمی کاری در پیکر منادیان پیام معنویت اسلامی بود. خبر واقعه به سرعت در جهان اسلام منتشر شد و روزبه روز ابعاد تازه ای پیدا کرد و تاثیر فوق العاده ای در ذهن مسلمانان عرب و غیرعرب به جا گذاشت. این واقعه تا به امروز به زبان ها و شیوه های مختلف نقل و از جوانب متفاوت، ارزیابی و تحلیل و تفسیر شده است. مجموعة حاضر دربرگیرندة گزینه ای از حکایات با موضوع امام حسین (ع) از متون کهن فارسی است. ترتیب کتاب ها بر اساس تاریخ تالیف و یا با توجه به زمان زندگی و مرگ مولفان آنها تنظیم شده است.
صفحات کتاب :
440
کنگره :
‫‬‮‭PIR4009/ح54‭‮‫‭‮الف‬7 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬0/8351
کتابشناسی ملی :
1735739
شابک :
978-964-506-771-5
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1966-3

کتاب های مشابه روایت گل سرخ