نظر شما چیست؟
دیالوگ های نمایش بین دو مرد زندانی در سلولی در آرژانتین جریان دارد و داستان روند دوستی ناخوشایندشان را پی می گیرد. سختی حکم زندان شش ماهه ای را با هم تقسیم می کنند، یکی سوسیالیستی انقلابی است و دیگری بی بهره از هرگونه دانش سیاسی... سرانجام هریک اما متفاوت از دیگری است...
صفحات کتاب :
95
کنگره :
‫‬‮‭PQ7798/13‭‬ /و9‭‬‫‬‭ب9 1388
دیویی :
‫‬‭862/64‬
کتابشناسی ملی :
1272351
شابک :
9786005218404
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه بوسه ی عنکبوت