امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 50,000
نظر شما چیست؟
... و گفت دنبالم بیاین. رفت و ماهم پشت سرش، و از راهی می رفت که ما اومده بودیم.
نقطه ای ایستاد و با انگشت به سمتی اشاره کرد. نگاه کردیم ولی چیزی ندیدیم جز خاک خودمون.گفتیم پس کو کعبه؟!
روبندش رو لحظه ای یاز کرد و بست، و باز با انگشت به دوردست اشاره کرد. نگاه کردیم، و دیدیم !... یکی نبود. صدها و شاید هزارها کعبه! اون قدر که سرتاسر دشت سیاهی می زد. اطراف همون مسیری که ما اومده بودیم و ندیده بودیم...
صفحات کتاب :
103
کنگره :
‫PIR8151‭‬‭ /م33‫‬‭د4 1386
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-38660
شابک :
9789642837137
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه در همین نزدیکی