امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این اصل تعادل است که به عالم معنا می بخشد، جهان، سیاره ها، فصول، آب، باد، آتش و کرة زمین همگی در تعادل کامل هستند. تنها استثنای این اصل ما انسانها هستیم. در این کتاب من سعی دارم تعادل طبیعی تان در همة جنبه های زندگی را به شما بازگردانم. متعادل شدن تنها در اتخاذ استراتژیهای نوین برای تغییر رفتارتان نیست بلکه در تطبیق مجدد خودتان با تفکراتتان است تا بتوانید بین خواسته های زندگی روزانه و نحوة زندگی تان آتعادل ایجاد کنید. وقتی ویراستارم خواندن این مجموعه را تمام کرد روی جلد کتاب این کلمات را برای من نوشت. گفت: "وین، متعادل بودن عالی است. هیچ کس نمی تواند این کتاب را بخواند و سرزنده نشود. فکر می کنم خودم هم به تعادل برگشتم."
مطمئنم شما هم با خواندن و عمل کردن به 9 اصل این کتاب حس آگاهی لذت بخشی نسبت به تعادل عالم را احساس خواهید کرد. وقتی گذاشتم این ایده ها درونم جاری شوند و آنها را را روی کاغذ آوردم قصدم دقیقاً همین بود که شما هم بتوانید این احساس لذت بخش را داشته باشید.
صفحات کتاب :
128
کنگره :
BF637‭‬ ‭/خ9‫‬‮‭د225 1393
دیویی :
158/1
کتابشناسی ملی :
3283862
شابک :
978-600-6235-40-0‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه قدرت تعادل