امتیاز
5 / 4.6
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
چه کارهایی که نکردم از پایان جنگ تا به امروز دست کم دوبار در سال شغل عوض کردم . ولی شغل که چه عرض کنم خودش یکجور بیکاری بود برادر شیری من که مهندس الکترونیک و آدم دقیق و متعصبی ست . همان کسی که گاهی پیشش می رفتم تا نصیحتم کند یکروز صریح و پوست کنده به من گفت تو سرافی نو نمی فهمی امروز روز برای اینکه کار پیدا کنی باید تخصص داشته باشی. تخصص یعنی چی تخصص داشتن یعنی اینکه بلد باشی فقط یک کار را انجام بدی اما خوب در عوض تو همه کار بلدی بکنی ولی خوب هیچکاری بلد نیستی بکنی ...

کتاب های مشابه همه کاره هیچ کاره