کتاب آنچه گفتم جملگی احوال توست pdf

درآمدی بر بررسی مفاهیم روانشناختی در آثار مولوی

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,400
نظر شما چیست؟
فرافکنی یا برون فکنی(2) اصطلاحی است که نخستین بار در آثار زیگموند فروید ـ روانشناس و روانپزشک نامدار اطریشی ـ ضمن بحث سازوکار (مکانیسم)های دفاعی مطرح شد؛ اما اگر آن را فارغ از جنبه های صرفاً تخصصی و نکته سنجی های فنی، به معنای ساده اش: «افکندنِ مسئولیت و گناهِ کمبودها و تقصیرهای خود بر عهدۀ دیگران» و یا به مفهوم عام ترِ «تسرّیِ احوال خود بر دیگران» در نظر بگیریم، مفهومی است بسیار کهن که از دیرباز مورد توجه و اشارۀ اندیشمندان و صاحب نظران فرهنگ های گوناگون قرار گرفته است...
صفحات کتاب :
205
کتابشناسی ملی :
3788642
شابک :
‫‬‭978-964-426-478-8
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه آنچه گفتم جملگی احوال توست