امتیاز
5 / 4.8
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 31,850
خرید چاپی
125,000
15%
ت 106,250

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب آن ها

کتاب آن ها یعنی لحظه ها و نفحه ها و در روزگار ما این نفحات و لحظات همچنان جریان دارند اما به اقتضای جنس هزاره سوم ما از آن فاصله داریم. به نظر می رسدتذکر دادن و قرار گرفتن در معرض این نفحات ایجاد فرصتی برای کشف های از یاد رفته در زندگی امروزند.

کتاب آن ها، سومین مجموعه از سروده های فاضل نظری بعد از دو مجموعه «اقلیت» و «گریه های امپراتور» مشتمل بر 51 غزل با موضوعات عاشقانه و عارفانه و نیز همراه با چند شعر آئینی است.

کتاب آن ها از سروده های نظری نسبت به دو مجموعه قبلی اش اگرچه در ادامه همان هاست اما دارای تفاوت های زبانی است. همچنین «آن ها» دارای شادی و ابتهاج بیش تری است و به گفته شاعر «غم جان مایه آن ها نیست.» اگرچه به گفته خود شاعر در شعر عاشقانه از غم گریزی نیست.

نظری در شعرهای آن ها با این دیدگاه که اگرچه دردها و غصه های انسان گذشته با امروز چندان تفاوتی ندارد اما درهرحال نوع نگاه، چینش و انتخاب کلمات و مفاهیم و نیز زبان موضوع باید به گونه ای متناسب با احوال انسان امروز باشد.

گزیده کتاب آن ها

چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری ست

جای گلایه نیست! که این رسم دلبری ست


هر کس گذشت از نظرت، در دلت نشست

تنها گناه آینه ها زودباوری ست


مهرت به خلق بیشتر از جور بر من است

سهم برابر همگان، نا برابری ست


دشنام یا دعای تو در حق من یکی است

ای آفتاب، هر چه کنی ذرّه پروری ست!


ساحل جواب سرزنش موج را نداد

گاهی فقط سکوت، سزای سبکسری ست

صفحات کتاب :
111
کنگره :
‫PIR8253‭‬‭ /ظ257‫‬‭‬‭‬‮‭آ8 1388
دیویی :
8فا1/62
کتابشناسی ملی :
‫‬‭‭8‮فا‬1/62
شابک :
978-964-506-738-8
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2556-5

کتاب های مشابه آن ها