امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,850
نظر شما چیست؟
«چای چوپان» عنوان دومین مجموعه شعر عباس احمدی است. عنوان این کتاب برگرفته از نام گیاهی خودرو و بسیار معطر از تیره نعناعیان است.
شعرهای این مجموعه 43 قطعه ای در قالب‌هایی چون غزل، رباعی و دوبیتی سروده شده و اشعار دارای مضامینی عاشقانه، عارفانه، اجتماعی و مذهبی است. این سروده ها از بنیانی محکم و فخیم برخوردار است و در عین حال از کلمات لطیف و زیبا در اشعار استفاده شده است.
خواب دیدی شبی که جلادان،فرش دارالخلافه ات کردند
گردنت را زدند با ساطور،به شهیدان اضافه ات کردند

می خروشیدی اینکه می بینید، شیمیائی است، مومیائی نیست
نه ابوالهول ها نفهمیدند،متهم به خرافه ات کردنت

چارده سال می شود ، یانه ، چارده قرن سخت می گذرد
بی قراری مکن خبر دارم ، سرفه ها هم کلافه ات کردند

زخم ها، ماسک های اکسیژن ، چه می آید به صورتت،مومن
تو بدانی اگر که تاول ها چقدر خوش قیافه ات کردند

شهر ها برج مست می سازند، برج ها بت پرست می سازند
شرق ما حیف غرب وحشی شد، محو در دود کافه ات کردند

فکر بال تو را نمی کردند، روح ترخیص می شد از بدنت
وتو بالی تخت می دیدی، کفنت را ملافه ات کردند
شابک دیجیتال :
978-600-03-1552-8
صفحات کتاب :
82
کنگره :
PIR7943/ح838‫‬‭چ2 1388
دیویی :
‫8‭‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1598131
شابک :
978-964-506-636-7
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه چای چوپان