امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
این کتاب خاطرات نویسنده از ماجراهایی است که از کودکی تا بزرگسالی برای او اتفاق افتاده است. اما آنچه روایت می شود خاطرات صرف نیست و با برخی خیال پردازی های راوی به رمان نزدیک شده است. اما رمان هم نیست. به همین دلیل به آن ضد خاطرات گفته می شود. این کتاب در مورد یک فرهنگ ناگفته و آداب و رسوم ناشناخته یک ایل حرف می زند از دیگر ویژگی های این اتوبیوگرافی می توان به استفاده از واژه ها و لغاتی اشاره کرد که مخصوص ایل مورد نظر در داستان است که البته به شکلی مورد استفاده قرار گرفته است که خواننده را آزار ندهد.
... تقویم پدر چوپان ها بودند. هر وقت می خواست عمر ما بچه ها را حساب کند، شروع می کرد به شمردن چوپان ها و حساب آن را با انگشت نگه می داشت. آن سال امین چوپان بود، سال بعد مختار، سال بعد، شاه بیگ، سال بعد سبحان، سال بعد جان بیگ، مرتضی خورشید، امین، نادعلی، پیرعلی، امین، بمان علی، آشور خداداد، امین.
سال های مهمی هم بودند، مثل سال قحطی، سال ملخ، سال وبایی، سال گرگی، سال بز مرگی، سال نون منی پنج تومان، سال باصری ها و سال مرگ عمو قاسم. پدر وقتی به سال مرگ عمو قاسم می رسید، چشم هایش پر اشک می شد...
صفحات کتاب :
109
کنگره :
PIR7994‭‬ /392‫‭ر4 1388
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1317825
شابک :
978-964-506-551-3
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2558-9

کتاب های مشابه ردپایی بر شن