کتاب امیر قافله عشق pdf

گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی(ره)

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,500
نظر شما چیست؟
کتاب امیر قافله عشق، گفتارها و نوشتارهایی درباره امام خمینی (ره) است که همایون همتی آن را به رشته تحریر درآورده است. کتاب شامل مجموعه مختصری از مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های تحریر یافته در شناخت و شناسایی ابعادی از اندیشه و منش حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی است.

نگارنده مقالات، اصل سخنرانی و مصاحبه ها را، در سمینارها و همایش هایی با مناسبت های مختلف در دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی کشور ایراد نموده یا نگاشته است. در این مجموعه کوشش نویسنده بر این بوده است، تا نگاهی نو و نگرشی تازه به اندیشه و شخصیت امام خمینی صورت پذیرد که برای جوانان و اندیشه ورزان جذاب باشد.

مطالب مقالات را موضوعاتی چون:
عرفان حماسی و جامعه گرایی امام خمینی،
دیدگاه امام خمینی در باب اخلاق،
رهیافت دین شناسی امام خمینی،
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از نظر امام خمینی
و پیوند فقر و عشق در نگرش عرفانی امام خمینی تشکیل می دهد.

گزیده کتاب
«... کار بزرگ امام خمینی، این پرچم دار مکتب عشق و این عاشق شوریده بی قرار و جان شیفته و روح آزاده، در همین جاست؛ او توانست؛ در نظر و عمل، عرفانی ناب، شرعی و راستین عرضه کند که هم بر معیارهای دینی و محتوای شریعت استوار و هم با روح نیاز جامعه و زمان و نیاز انسان در بند روزگار ما سازگار است.

امام (ره) شهسوار عرصه معرفت و میدان دار یکه تاز وادی عرفان است؛ اما نه عرفان بدعت آلود شبهه ناک، بلکه عرفان پاک شرعی و توحیدی؛ و نه عرفان سکوت، که عرفان خروش، نه عرفان تسلیم، که عرفان ستیز، نه عرفان ذلت، که عرفان عزت؛ و نه عرفان اسارت، که عرفان رهایی...»
صفحات کتاب :
192
کنگره :
‫‭DSR1576‭/ه‍83‮ال‍ف‌‬8 1388
دیویی :
‫‭955/0842092
کتابشناسی ملی :
‭م‌82-6904
شابک :
978-964-471-804-5
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه امیر قافله عشق