امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟
آنچه این اثر را متمایز می سازد رویۀ خاصی است که در تبیین موضوع ارائه شده است. چنان که ملاحظه خواهید نمود، شیوۀ بحث در این اثر زندگی نامه نویسی یا تأکید بر توصیف ابعاد ملکات وجودی و اوصاف مختلف امام علی(ع) نیست؛ بلکه آنچه در این مجموعه مورد تأکید قرار گرفته، صرفاً تبیین ابعاد مدیریتی و رهبری مولی الموحدین، امیر المؤمنین علی(ع) است. این مهم در سه بخش عمده، که نیاز جامعه در عصر حاکمیت دین است، فراهم آمده است...
صفحات کتاب :
468
کنگره :
‫BP37/955 ‭/س9‫‬‮‭پ4 1395
دیویی :
‫‬‮‭297/951
کتابشناسی ملی :
4134825
شابک :
978-600-7044-17-9
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه نظام مدیریت علوی