کتاب شرط ذخیره مالکیت pdf

با نگاه تطبیقی به فقه امامیه وحقوق انگلستان، فرانسه و آلمان

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,800
نظر شما چیست؟
هرچند در فقه اسلامی و حقوق ایران، قاعده انتقال فوری مالکیت پذیرفته شده است ،ولی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد. لذا طرفین قرارداد می توانند با درج شرط ذخیره مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق امری نمایند. ماهیت این شرط، تعلیق انتقال مالکیت می باشد. این شرط در حقوق ایران به « شرط دخیره مالکیت» یا « شرط حفظ مالکیت» معروف است، و در حقوق انگلستان با عنوان Retention of title و در حقوق فرانسه با عنوان LaReserve de proprirtr شناخته می شود...
کتابشناسی ملی :
4129781
شابک :
978-964-7673-98-3
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
208
کنگره :
‫‬‭HB701‫‬‭/ی4ش4 1394
دیویی :
‫‬‭330/17

کتاب های مشابه شرط ذخیره مالکیت