خرید و دانلود کتاب شرط ذخیره مالکیت

با نگاه تطبیقی به فقه امامیه وحقوق انگلستان، فرانسه و آلمان

امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 2 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 1,800
نظر شما چیست؟
هرچند در فقه اسلامی و حقوق ایران، قاعده انتقال فوری مالکیت پذیرفته شده است ،ولی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد. لذا طرفین قرارداد می توانند با درج شرط ذخیره مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق امری نمایند. ماهیت این شرط، تعلیق انتقال مالکیت می باشد. این شرط در حقوق ایران به « شرط دخیره مالکیت» یا « شرط حفظ مالکیت» معروف است، و در حقوق انگلستان با عنوان Retention of title و در حقوق فرانسه با عنوان LaReserve de proprirtr شناخته می شود...
بیشتر
صفحات کتاب :
208
کنگره :
‫‬‭HB701‫‬‭/ی4ش4 1394
دیویی :
‫‬‭330/17
کتابشناسی ملی :
4129781
شابک :
978-964-7673-98-3
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه شرط ذخیره مالکیت

با موفقیت اضافه شد
0