نظر شما چیست؟
یکی از مفاهیم سهل و ممتنعی که در سال های اخیر هم در محافل مختلف علمی و آکادمیک در مورد ماهیت ، ریشه ها و دلالت های متنوع آن و هم در محافل عمومی تر و به طور خاص در سطح تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و رفتارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و غالبا بدون توجه به ظرایف مفهومی و ابعاد پیچیده آن مطرح است ، مفهوم جهانی شدن یا جهانی سازی است. البته نگاه شتاب زده و سطحی تنها منحصر به مباحث عمومی نیست، با نهایت تأسف حتی در محافل علمی نیز شاهد برخوردهای هیجانی و بعضا تقلیل گرایانه در میان موافقان و مخالفان هستیم.
دیویی :
327/1
کتابشناسی ملی :
1743781
شابک :
‫‬‭978-964-506-777-7
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1504-7
صفحات کتاب :
‫202
کنگره :
JZ1318‫‭/پ36 1388

کتاب های مشابه پرسش جهانی شدن