امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 11,400
نظر شما چیست؟
ماجرای این نمایشنامه با ده شخصیت دریک پارک اتفاق می افتد. پسر جوان دانشجویی که به دلیل از دست دادن برادر بزرگتر خود در جنگ به حس تنهایی و یاس رسیده است با ترک دانشگاه روزها را در پارکی به نقاشی می گذراند و در این پارک با پسر فال فروش و دختر جوان گل فروشی که به همراه خواهرش در پارک زندگی می کنند ،آشنا می شود. او به این ترتیب در جریان واقعیت های تلخی از دنیای پیرامون قرار می گیرد که در گذشته جایگاهی در زندگیش نداشتند و در نهایت او با الهام از برادرش که همواره در ذهن او حضور دارد و نقاشی صحنه عاشورا بر دیوار پارک منجی تلخ کامی های اجتماعی این پارک می شود.
نام کتاب به همان فضای پارک و کاج های آن محیط و خاطرات من باز می گردد .
صفحات کتاب :
80
کنگره :
PIR8323 /ث35‫‬‭پ5 1387
دیویی :
8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
1141924
شابک :
978-964-506-451-6‬
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-1517-7

کتاب های مشابه پشت سایه های کاج