امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
800
نظر شما چیست؟
اسلام که برای تمام جوانب زندگی بشر دستوراتی در خور و مناسب با جسم و روان او دارد. از« بازار مسلمانان» نیز غافل نبوده و با بیان دستوراتی رشد و بالندگی اقتصادی مسلمانان را تضمین نموده است. اصول اسلامی حاکم بر بازار نشان از نقش غیر قابل انکار عالم ماورای ماده در دادو ستدها داشته و اصول حاکم بر اقتصاد جهان سرمایه داری را به چالش می کشد...
صفحات کتاب :
75
کنگره :
‫‬‭BP190‫‬‭/‮الف‬76ب2 1388
دیویی :
‫‭297/372
کتابشناسی ملی :
1707446
شابک :
978-964-7673-65-5
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه بازار مسلمانان