امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,000
نظر شما چیست؟
در حالیکی حقوقو جزا در قرن نوزدهم از خصیصه داخلی و ملی برخوردار بود و عمدتأ برای به اجرا گذاشته شدن در داخل مرزهای کشورها تدوین شده بود، در قرن بیستم، به ویژه پس از پیاین جنگ جهانی اول، به تدریج وضعیت متفاوتی یافت و معاهدات بین المللی مختلفی برای به مجازات رساندن مجرمانی که با ارتکاب جرایم بین المللی، وجدان جامعه جهانی را جریحه دار کرده و خطری...
صفحات کتاب :
584
کنگره :
‫‭K5301‭/ر2ج‌9 1383
دیویی :
‫‭345/0235
کتابشناسی ملی :
‭م‌81-38726
شابک :
978-964-7673-15-0
سال نشر :
1383

کتاب های مشابه جنایات علیه بشریت