کتاب بی تاب مثل موج pdf

زندگینامه جانباز شهید سرتیپ پاسدار هوشنگ منصوری

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
14,800
نظر شما چیست؟
دومین فرزند خانواده بود. چهره ی خندان و آرامش و وقارش به قدری در رونق امور و شادی خانواده تأثیر نهاد که مادر، پدر، عمو و سایر بستگانش وجود و مقدم او را به فال نیک گرفته و او را هدیه ای ارجمند از جانب خداوند به شمار آوردند تا زنگارهای غم را از چهره های آنان بزداید و شکوفه های لطیف شادی را بر لبان شان ...
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫‭955/0843092
دیویی :
‫DSR1626‭‬ ‭/م73‫‭س8 1388
کتابشناسی ملی :
1738504
شابک :
978-964-506-776-0
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2567-1

کتاب های مشابه بی تاب مثل موج