کتاب سه پدیده در آینه رمان pdf

قرآن کریم، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
قصه و داستان، داستان درازی دارد و شاید بتوان عمری به درازی عمر بشر روی کره زمین، برای داستان قائل شد. می توان گفت شاهنامه فردوسی رمانی است هزارساله و طبعاً به نظم.
قرآن کریم، با سابقه نزول بیش از هزار و چهار صد سال، دربردارنده انبوهی از قصه و داستان است. در کتب مقدس باستان و در متون کهن اقوام و ملل مختلف نیز به انواع داستان ها برمی خوریم.
از انگیزه هایی که مرا بر نگارش این مطالب ترغیب کرد، می توان موارد زیر را برشمرد:
با وجود اشتراکاتی در عناصر مشهور داستانی، مانند شخصیت پردازی، تعلیق، عنصر شگفت انگیزی، عشق، گفت وگو، نماد، صحنه و... و با وجود موارد افتراقی، مانند صدور احکام کلی، ارائه پیام مستقیم، خروج از ساختار داستان و رمان کلاسیک، مستند و واقعی بودن حوادث، واقعی و مستند بودن شخصیت ها و...
صفحات کتاب :
240
کنگره :
PIR3869‫‬‭/ر3س9 1388
دیویی :
8‮فا‬3/6209
کتابشناسی ملی :
1820010
شابک :
978-964-506-831-6
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2569-5

کتاب های مشابه سه پدیده در آینه رمان