امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,850
نظر شما چیست؟
کجایی یوسف ثانی، کجایی؟
خدامردِ خراسانی، کجایی؟
تو را چیدم میان دست چینها
کجایی یوسفِ یوسف ترینها؟
عزیز جان من! یوسف ترینم
بده مشقی به طفلِ عقل و دینم
بیاموزم اصو ل الدین مستی
که غرقم در سرابِ خو دپرستی
هوس، گرگ یست افتاده به جانم
چگونه سوره یوسف بخوانم؟
برادرهای من! امشب بمانید
برایم سورة یوسف بخوانید
چو ماهی بی تکلف بود یوسف
درون چاه، یوسف بود، یوسف
کجا یوسف اسیر چاه تن شد
به هر گامی خلیل بت شکن شد
صفحات کتاب :
40
کنگره :
PIR8174 /ز8‬‭‮الف‬9 1393‬
دیویی :
8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
3537219
شابک :
978-600-175-758-7
سال نشر :
1393
شابک دیجیتال :
978-600-03-2571-8

کتاب های مشابه این همه یوسف