امتیاز
5 / 3.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
46,900
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر یکی از اولین و شاید نخستین اثر تالیفی درباره نشانه‌شناسی موسیقی فیلم در کشورباشد. تورج زاهدی به واسطه سابقه فعالیت طولانی در عرصه نقد فیلم و به واسطه ساخت چندین اثر موسیقایی برای فیلم، در این کتاب سعی کرده مرز مشترکی بین این دو هنر پیدا کند.
با توجه به اینکه مخاطبان این کتاب دو دسته مختلف از دو رشته هنری، یعنی اهالی موسیقی و اهالی سینما را تشکیل می‌دهند، نویسنده در فصل نخست، کتاب مبحث نشانه‌شناسی را به صورت منفرد مورد بحث قرار می‌دهد تا اطلاعات کلیدی را به مخاطبش منتقل کند.
زاهدی در فصل دوم، به شناخت نشانه‌شناسی موسیقی می‌پردازد و با تشریح این مبحث ذهن خواننده را برای فصل سوم، یعنی شناخت نشانه‌شناسی موسیقی فیلم، آماده می‌کند. او در این بخش مفاهیم کلی و فراگیر موسیقی فیلم را در سطح جهان دنبال کرده و نشانه‌شناسی آن را هم، فارغ از مولفه‌های بومی سینمای ایران، در سطح کلان مورد بررسی قرار داده است. او در بخش بعدی به سراغ موسیقی ایرانی می‌رود و گونه‌های مختلف این هنر را بر‌می‌شمرد. زاهدی نشانه‌شناسی هر یک از سازهای اصیل ایرانی را به طور جداگانه و در بخش‌های مستقل، به تفصیل به بررسی آنها می‌پردازد و سازهایی مانند تار، سه‌تار، سنتور، نی و کمانچه را از منظر نشانه‌شناسی ارزیابی می‌کند.
دیویی :
‫‭781/17
کتابشناسی ملی :
1635719
شابک :
‫‭978-964-506-687-9
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1421-7
صفحات کتاب :
328
کنگره :
‫‭ML3845‫‭/ز2ن5 1388

کتاب های مشابه نشانه شناسی موسیقی فیلم